DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jest nam niezmiernie miło zaprosić młodzież gimnazjów powiatu proszowickiego do udziału, w organizowanym po raz pierwszy przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach – Dniu Kadeta. Przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie młodzieży do aktywnego udziału w międzyszkolnej imprezie sportowej, popularyzowanie i upowszechnianie sportów proobronnych, a także promowanie wartości patriotycznych.

 KADET

Proponujemy także młodzieży udział w zabawie - „Gimnazjadzie – turnieju gimnazjów powiatu proszowickiego". Turniej ma na celu kultywowanie tradycji lokalnej i szerzenie wiadomości o historii regionu, połączony z dobrą zabawą.

Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w regulaminach.

Dzień Kadeta

Gimnazjada

Zapraszamy do wspólnej zabawy integrującej młodzież.

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.