DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od 4 lat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje w dniu 19 kwietnia akcję „Żonkile". W tym roku projekt realizowany był także w Proszowicach przez młodzież Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego.


Projekt przeprowadzany jest w Polsce i za granicą, wspierany przez wiele instytucji, w tym MEN i Kuratorium Oświaty. Polega on na rozdawaniu w dniu 19 kwietnia papierowych żonkili w instytucjach oraz na ulicach miast i miasteczek. Do projektu przystąpiła w tym roku młodzież Zespołu Szkół w Proszowicach. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek, nadzieję. W tym przypadku związane to jest z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Bohater tego powstania, przywódca ŻOB, ocalały z Holocaustu i pożogi wojny - Marek Edelman otrzymywał te kwiaty od anonimowej osoby co roku właśnie tego dnia. Sam składał również bukiet żonkili w każdą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Stąd pomysł na projekt w takiej właśnie formie.


Młodzież naszej szkoły wykonała papierowe kwiaty, które zostały wręczone w instytucjach znajdujących się na terenie naszego miasta. Uczniowie chcą przypominać wydarzenie sprzed 73 lat, ale również pokazać, że jako szkoła wpisujemy się w budowanie pozytywnych relacji z innymi narodami, a zwłaszcza z zaprzyjaźnioną szkołą z Izraela. Uczniowie przełamują stereotypy i jako młode pokolenie Polaków dają przykład budowania codzienności w wielokulturowej Europie. Historia naszego miasta to także edukacja o różnorodności, która czasem jest trudnym wyzwaniem.

zonkile
Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile" to także projekcja filmu „Nie było żadnej nadziei" (premiera miała miejsce w dniu 19 kwietnia 2016 r.). Po projekcji uczniowie uczestniczyli w dyskusji na temat Polski pod okupacją – zostały w tym kontekście omówione losy Polaków, także Żydów. Poruszone kwestie wybuchu powstania w getcie warszawskim porównano z sytuacją w innych miastach, gdzie istniały getta. Tematem pogadanki była również celowość takiej walki i refleksje młodych ludzi na temat tych wydarzeń. Po tej części projektu uczniowie udali się na ulice Proszowic z wykonanymi żonkilami. W hołdzie pomordowanym w czasie okupacji mieszkańcom społeczności żydowskiej naszego miasta uczniowie złożyli także kwiaty i zapalili symboliczny znicz na proszowickim kirkucie.


Beata Zapiór

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.