DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tradycyjnie w kwietniu rozpoczyna się rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły i klasy w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.


Dla kandydatów do Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach przygotowano ciekawą, i sprawdzoną już w minionym roku szkolnym, ofertę kształcenia. Ci, którzy zdecydują się uczyć w Liceum Ogólnokształcącym mogą wybierać pośród 5 klas: akademickiej, służb mundurowych, dziennikarsko – medialnej, ogólnej i medycznej. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, realizowanych od klasy II na poziomie rozszerzonym, szkoła proponuje młodzieży zajęcia uzupełniające i dodatkowe, udział w interesujących wykładach akademickich na terenie szkoły lub partnerskich wyższych uczelni.


Równie bogatą ofertę kształcenia proponuje funkcjonujące przy zespole Technikum, ale - w oparciu o wyniki rekrutacji z poprzednich lat – można się spodziewać, że i w tym roku młodzi technicy wybiorą najpopularniejsze zawody: ekonomisty i hotelarza, które gwarantują zatrudnienie na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy. W technikum również realizowane są wybrane przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym. Młodzieży proponuje się atrakcyjne wizyty zawodoznawcze oraz stwarza możliwość udziału w dodatkowych pokazach i certyfikowanych kursach zawodowych.


Kandydatom do Zasadniczej Szkoły Zawodowej oferuje się możliwość zdobycia kwalifikacji niemal we wszystkich zawodach, a szkoła pośredniczy w zawieraniu umów praktycznej nauki zawodu z lokalnymi przedsiębiorcami.


Specjalnie dla młodzieży gimnazjalnej, oprócz szeroko prowadzonej przez szkołę kampanii informacyjnej, przygotowano atrakcyjne imprezy sportowo – edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszył się, organizowany po raz pierwszy, Dzień Kadeta. Przedsięwzięcie miało na celu zintegrowanie młodzieży gimnazjalnej i ZS Proszowice poprzez udział w zawodach sportowych, a także popularyzowanie i upowszechnianie sportów pro - obronnych i promowanie wartości patriotycznych. Zainteresowanie młodzieży wzbudziła wystawa replik broni. Organizatorzy zadbali także o poczęstunek. Jak przystało na imprezę o charakterze sportowo – wojskowym, uczestników ugoszczono grochówką. Nie zabrakło także humorystycznego akcentu – organizatorzy zaproponowali gościom udział w zabawie - turnieju wiedzy o regionie z przymrużeniem oka.

3a

 

2a


W maju szkoła organizuje Dzień Otwarty. Dyrekcja szkoły serdecznie zaprasza gimnazjalistów do wizyty w placówce, a nauczyciele odpowiedzialni za organizację tego dnia zapewniają, że oprócz prezentacji oferty edukacyjnej, nie zabraknie niespodzianek.

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.