DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zajęły I miejsce w konkursie wojewódzkim „Ocalić od zapomnienia. W 100 - lecie Wielkiej Wojny 1914 –1918. Śladami walk i nekropolii".

Udział w konkursie był okazją do upamiętnienia osób i wydarzeń z I wojny światowej, stworzył uczniom możliwość dokumentowania i inwentaryzowania miejsc związanych z drogą Polaków do niepodległości w latach 1914 - 1918 ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski (miejsca bitew, pomniki, zachowane do dzisiaj elementy architektury, cmentarze, tablice pamiątkowe, obeliski, mogiły, krzyże). Uczennice klasy I: Natalia Cieślik, Aleksandra Grzywacz, Roksana Synowska, Wiktoria Tkaczyk przygotowały ankietę badawczą pt. „Pamięci tych, co imion nie mają na grobie", poświęconą wydarzeniom „Wielkiej Wojny" na „Ziemi Nowobrzeskiej". Opisały okoliczności powstania i stan obecny dwóch obiektów: kopca na Sochajce w Hebdowie oraz obelisku nieznanego żołnierza w Nowym Brzesku. Prace uczennic wzbogacają informacje o działaniach wojennych przed 100 laty pochodzące z gazet tego okresu: „Nowości Ilustrowanych", „Nowej Reformy" oraz „Ilustrowanego Kuryera Codziennego". Ankietę badawczą ilustrują współczesne zdjęcia obiektów.

Uczennice proszowickiej szkoły zostały zaproszone do udziału w uroczystej gali podsumowującej konkurs do Urzędu Miasta Krakowa. Oprócz nagród rzeczowych, pamiątkowych dyplomów otrzymały zaświadczenia laureata konkursu wojewódzkiego od Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

g1

 

g3

 

Prace konkursowe uczniów (laureatów i finalistów) zostaną zamieszczone na interaktywnej mapie Małopolski obrazującej wydarzenia „Wielkiej Wojny". Konkurs organizowali: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prywatne Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie oraz Związek Piłsudczyków Oddział Małopolski w Krakowie w ramach Programu „Na drodze do Polski Niepodległej", który został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.