DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Edukacja historyczna w dużej mierze oparta jest na analizie źródeł historycznych. Mówiąc o dawnych dziejach czerpiemy przede wszystkim z zasobów pisanych. W historii najnowszej ważną rolę odgrywają relacje uczestników lub obserwatorów minionych wydarzeń, utrwalone również w formie audiowizualnej. Liczne instytucje doceniając wagę tego typu źródeł gromadzą wywiady, fotografie, dokumenty, aby utrwalić doświadczenia odchodzącego już pokolenia.


Jedną z instytucji dbających o archiwizację takich źródeł jest Żydowskie Muzeum Galicja. Nauczyciele mogą liczyć tu na wsparcie, fachową pomoc i ciekawe materiały dotyczące kultury judaizmu, historii Żydów i trudnych nieraz stosunków polsko – żydowskich. Wielokrotnie korzystaliśmy jako szkoła współpracująca z tą instytucja z bogatego zasobu źródeł - również audiowizualnych. Wspólnie z Muzeum realizowaliśmy projekty dotyczące tej tematyki. Młodzież naszej szkoły poszerza w tej dziedzinie swoją wiedzę, poznaje bogatą kulturę i chętnie bada dzieje lokalne w kontekście relacji polsko – żydowskich. Jesteśmy w tych działaniach szkołą wyróżniającą się w Małopolsce.


Jako wyróżnienie dla szkoły traktuję więc również swój udział w pracach Muzeum Galicja. Już po raz drugi zostałam zaproszona jako prelegent i znawca tematu do udziału w dyskusji panelowej. Wydarzenie to odbywało się 21 września w ramach promocji wydanej przez Muzeum publikacji „Historia ocalonych z zagłady byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata" .

 

1-galicja


W panelu dyskusyjnym, który został zorganizowany dla nauczycieli i edukatorów znaleźli się przedstawiciele instytucji związanych z tematyką Holocaustu i historii najnowszej z Warszawy i Krakowa, którzy opracowują tego typu źródła. Ja zostałam poproszona jako praktyk. Mogłam wypowiedzieć się na temat wykorzystywania w trakcie zajęć lekcyjnych źródeł – relacji świadków wydarzeń. Z perspektywy nauczyciela – edukatora przedstawiłam również możliwości planowania lekcji z takimi źródłami oraz trudności, jakie mogą pojawić się podczas pracy z tego typu materiałami.


Cieszę się, że w naszej szkole młodzież uczestniczy w zajęciach dotyczących tych trudnych nieraz wydarzeń. Młodzi ludzie rozumieją problematykę, chętnie spacerują po krakowskim Kazimierzu w czasie szkolnych wycieczek i dotykają tej kultury, która w dużej mierze kształtowała jeszcze przed wojną również naszą lokalną społeczność.


Beata Zapiór

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.