DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wolontariat w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach ma wieloletnią tradycję. Młodzież aktywnie włącza się w realizację ogólnopolskich działań prospołecznych – wspiera „Szlachetną Paczkę", Caritas, WOŚP, gromadzi fundusze na realizację autorskich projektów pomocowych.


Bycie wolontariuszem to odpowiedzialność i satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej potrzebuje. Zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego. Wie o tym młodzież Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, która rokrocznie włącza się w ogólnopolskie akcje charytatywne, a także podejmuje działania spontaniczne – gromadząc fundusze na realizację autorskich projektów pomocowych.


Akcja zbierania plastikowych nakrętek trwa w proszowickiej szkole nieustająco – przez kilka ostatnich lat przekazaliśmy dla Marysi setki kilogramów „plastikowej pomocy". Młodzież regularnie organizuje w szkole akcję „Ciasto" – słodkie wypieki sprzedają się znakomicie, a zebrane fundusze zasilają konta fundacji.


Grudzień jest najbardziej pracowitym miesiącem dla młodych wolontariuszy – można ich spotkać w lokalnych supermarketach podczas ogólnopolskiej zbiórki żywności, organizowanej przez Caritas Polska. To także czas przygotowania „szlachetnej paczki" dla potrzebującej rodziny.


Wolontariat stwarza szansę na zawarcie nowych przyjaźni, wywiera wpływ na zmiany społeczne w lokalnym środowisku. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma wymiar edukacyjno – wychowawczy, bo młodzież wie, że: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." (Jan Paweł II).

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.