DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zakończono realizację projektu „Edukacja dla przyszłości", finansowanego ze środków I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Od września do grudnia 2016 roku realizowano w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach projekt edukacyjny pt. „Edukacja dla przyszłości". Przygotowany z myślą o maturzystach Zespołu Szkół program zakładał pogłębienie wiedzy ogólnej i zawodoznawczej beneficjentów, dzięki dodatkowym zajęciom pozalekcyjnym z przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych. Zajęcia dodatkowe opierały się w głównej mierze na pracy z arkuszem maturalnym. Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych poszerzyły zajęcia poglądowe i praktyczne w hotelach funkcjonujących w powiecie proszowickim – w Racławicach i Hebdowie oraz Banku Spółdzielczym w Proszowicach. Celem projektu było także przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze – uczniowie obejrzeli cztery spektakle w Teatrze im. Juliusza Słowackiego oraz Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, a także wysłuchali koncertu symfonicznego w Filharmonii Krakowskiej. Prawdziwą perełką programu był tygodniowy wyjazd na obóz językowy do Londynu.


O zajęciach, wrażeniach artystycznych oraz przeżyciach związanych z wyjazdem i pobytem w Anglii opowiadali uczniowie – uczestnicy projektu, podczas specjalnego spotkania podsumowującego realizację zadania. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Starosta Powiatu Proszowickiego – Grzegorz Pióro, Wicestarosta Powiatu Proszowickiego – Zbigniew Daros, Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego – Piotr Janczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego – Elżbieta Grela, Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice – Grzegorz Cichy, Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Halina Wesołowska oraz dyrektorzy proszowickich szkół – Bernadeta Gruszka i Maria Bielska-Kahan.


Młodzież z dużym zaangażowaniem prezentowała i komentowała prezentacje filmowe. „Największą niespodzianką i atrakcją był tygodniowy wyjazd do Londynu, którym byliśmy zachwyceni. Wielu z nas nie miałoby takiej możliwości. Wyjazd był całkowicie bezpłatny. Jedynym wydatkiem było kieszonkowe. I choć odbyliśmy podróż marzeń, skonfrontowaliśmy znajomość języka angielskiego, to chętnie powróciliśmy do domu i szkoły – do naszej ziemi proszowickiej" - mówiła abiturientka Anna Szwajca.

 

2p 1
W podziękowaniu za przekazane środki finansowe z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania uczniowie na ręce Wicemarszałka Wojciecha Kozaka przekazali przygotowany kolaż ze zdjęć, dokumentujący udział w projekcie. W okolicznościowym wystąpieniu Pan Marszałek Wojciech Kozak podkreślił, że „Edukacja dla przyszłości" to świetny projekt ukierunkowany na naukę i korzystanie z dóbr kultury. Zachęcał do opracowywania kolejnych wniosków aplikacyjnych.

 

2p 2
„Edukacja dla przyszłości" okazała się pionierskim projektem, realizowanym po raz pierwszy z funduszy Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Koordynatorzy projektu serdecznie dziękują mieszkańcom powiatu proszowickiego za 2966 głosów poparcia – „Bez Was nie byłoby tego sukcesu".


Agnieszka Głowicka-Polkowska

Zobacz zdjęcia

 

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.