DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Jakub Malara – maturzysta Technikum i Kamil Sadowski – uczeń klasy II LO z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

 

styp2
W dniu 24 stycznia 2017 r. w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W grupie wyróżnionych znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach: Jakub Malara – maturzysta Technikum i Kamil Sadowski – uczeń klasy II LO.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi z danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Kandydata do tego stypendium typuje Samorząd Uczniowski oraz opiniuje Rada Pedagogiczna.

Pamiątkowe dyplomy uczniowie z Proszowic otrzymali z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – Pani Barbary Nowak.

 

styp1
Sukces uczniów potwierdza wysoką jakość kształcenia w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Dowodzi również, że osiągnięcia młodzieży "z prowincji" wpisują się na listę sukcesów małopolskiej oświaty, która dominuje w ogólnopolskich rankingach.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.