DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Badania bezrobocia prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że osoby młode są szczególnie zagrożone bezrobociem w Polsce. W marcu 2014 roku osoby do 24. roku życia stanowiły ponad jedną czwartą liczby nowo zarejestrowanych (27,9%) osób bez pracy. Absolwenci szkół stanowili 10,8% nowo zarejestrowanych bezrobotnych (wśród nich jedna czwarta to absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia). Z myślą o młodych ludziach, którzy wchodzą na rynek pracy został opracowany projekt „Wykiełkuj na rynku pracy". Zajęcia realizowane są w formie warsztatów lub spotkań edukacyjnych prowadzonych przez bibliotekarzy w bibliotekach publicznych. Zajęcia dla uczniów klas drugich Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach realizowane są przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach.

 

IMG 9192

 

Projekt „Wykiełkuj na rynku pracy" ma na celu podniesienie kompetencji młodych osób, które dopiero planują wejście na rynek pracy lub stawiają na nim pierwsze kroki. W ramach cyklicznych spotkań i warsztatów omówione zostaną nastepujące zagadnienia:
1. Budowanie własnej ścieżki kariery, w tym:

  • wstępna rozmowa na temat dotychczasowych doświadczeń z pracą i planów na przyszłość - dwie strategie zachowania na rynku pracy i w pracy
  • rywalizacja czy współpraca
  • praca nad określeniem własnych wartości, motywacji i celów zawodowych

2. Wyszukiwanie informacji o pracy, w tym pracy za granicą
3. Przygotowanie CV (klasyczne, kompetencyjne, europejskie, niestandardowe)
4. Przygotowanie listu motywacyjnego
5. Portale społecznościowe a poszukiwanie pracy
6. Rozmowa o pracę
7. Instytucje rynku pracy (urzędy pracy, biura karier)
8. Prawo pracy – podstawy, a także zagadnienia związane z mobbingiem
9. Staże i praktyki
10. Samodoskonalenie, m.in. źródła informacji o możliwościach pozaformalnego podnoszenia swoich kompetencji
11. Zarządzanie sobą w czasie

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.