DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjów do udziału w zawodach sportowo-proobronnych w ramach Dnia Kadeta w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, które odbędą się dnia 26 kwietnia 2017r. od godz. 9.00 – 12.00. Wszystkich uczestników Dnia Kadeta zapraszamy także na prezentację sprzętu wojskowego, pokaz musztry wojskowej przez przedstawicieli Kompanii Reprezentacyjnej 5 Batalionu Dowodzenia z Krakowa oraz uroczyste wręczenie aktów mianowania uczniów klasy drugiej na wyższe stopnie. Po pokazach i zawodach zapraszamy na poczęstunek kiełbasą z grilla!

 

2a

 

Regulamin zawodów:

I) Cele i zadania:

1. Aktywne uczestniczenie młodzieży w międzyszkolnych imprezach sportowych.
2. Popularyzowanie i upowszechnianie sportów proobronnych wśród młodzieży.
3. Kształcenie umiejętności rywalizacji w sporcie zgodnie z zasadami fair play.
4. Promowanie wartości patriotycznych.
5. Rozwijanie zainteresowań specyfiką nauki w klasach mundurowych.

II) Zasady uczestnictwa:

1. W zawodach prawo startu ma młodzież ucząca się w gimnazjum oraz uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół.
2. Każdą szkołę może reprezentować nieograniczona liczba drużyn.
3. Ze względu na możliwość odbywania się niektórych konkurencji sportowych równolegle z innymi, uczniowie biorący udział w danych zawodach mogą mieć ograniczone możliwości uczestnictwa w każdej dyscyplinie sportowej.

III) Konkurencje sportowe:

1. Przenoszenie ,,rannego" na noszach na odległość 20 metrów
(4- osobowe zespoły - 2 chłopców i 2 dziewczyny); quiz wiedzy z edukacji dla bezpieczeństwa (indywidualnie)

2.Wyciskanie ciężarka 12 kg (indywidualnie)

3. Tor sprawnościowy z elementami czołgania się po zabezpieczonym podłożu (indywidualnie).

4. Przeciąganie liny (5-osobowe zespoły).

5. Strzelanie z wiatrówki.

IV) Zasady zgłaszania uczestników zawodów:

W terminie do 24 kwietnia 2017r. należy przesłać pocztą, faksem lub na adres szkoły wypełnioną kartę zgłoszenia uczestników zawodów (wzór w załączeniu)

V) Organizatorzy zawodów: dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas mundurowych oraz major rezerwy Arkadiusz Kania – koordynator klas służb mundurowych.

VI) W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych program zawodów może ulec zmianie.

 

Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji sportowych organizatorzy przewidzieli pamiątkowe dyplomy.Prosimy poinformować o zawodach szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.


Organizatorzy

Karta zgłoszenia uczestników ,,Dnia Kadeta 2017"

...........................................
Nazwa i adres szkoły

..............................................
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna/-ów uczniów

Liczba uczniów zgłaszanych do zawodów: .....

Konkurencje:

1) Przenoszenie rannego na noszach - liczba uczniów:.....

2) Wyciskanie ciężarka - liczba uczniów:.....

3) Tor sprawnościowy z przeszkodami- liczba uczniów:.....

4) Przeciąganie liny - liczba uczniów:.....

5) Strzelanie do tarczy z wiatrówki - liczba uczniów:.....

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.