DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach trwa realizacja projektu czytelniczego pt. „Czytanie jest modne". Zadanie, na które Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach pozyskało środki ze Starostwa Powiatowego , ma na celu popularyzowanie książki, biblioteki i czytania w środowisku młodzieży szkolnej powiatu proszowickiego.

 

Projekt „Czytanie jest modne" adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół powiatu proszowickiego. Zainteresowanie książką i czytaniem nie rodzi się samoistnie – te nawyki kształtuje nie tylko szkoła, ale przede wszystkim środowisko rodzinne. Czytanie ma nie tylko walory edukacyjne (rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo), ale też wychowawcze (kształtuje właściwe postawy społeczne i emocjonalne) oraz rozrywkowe (efektywne spędzenie wolnego czasu).


Realizację projektu rozpoczęto od udziału w ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP - "Narodowe Czytanie". W kolejnych miesiącach założono pedagogizację rodziców młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej. Tematem prelekcji będzie wpływ czytania na rozwój młodzieży - w aspekcie edukacyjnym, społecznym, psychologicznym, estetycznym.


W projekcie przewidziano także doposażenie „Biblioteki Konesera i Filmoteki" (w oparciu o propozycje zgłoszone przez beneficjentów w ramach plebiscytu „Literatura i film") w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. W ramach popularyzacji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych dla uczniów wszystkich typów szkół w powiecie proszowickim zostaną zorganizowane konkursy przedmiotowo - tematyczne: plastyczny, literacki, informatyczny, fotograficzny.


Październikowe obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych są również okazją do zintensyfikowania działań promujących książkę, bibliotekę i czytanie w środowisku szkolnym. W środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzony konkurs „Szkolny szał czytania", polegający na wyłonieniu najaktywniejszej czytelniczo klasy oraz czytelników indywidualnie. Podsumowanie projektu przybierze formę uroczystej gali, połączonej z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom konkursów. Zostanie również przygotowana otwarta wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac uczestników konkursowych zmagań.


Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.