DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego umożliwia mieszkańcom decydowanie na co wydać pieniądze. W II edycji Budżetu Obywatelskiego pozwolono mieszkańcom zagospodarować kwotę 8 milionów złotych. Projekt edukacyjny pt. „Ciekawi świata" , opracowany z myślą o młodzieży Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach , znalazł się na liście zadań dopuszczonych do publicznego głosowania. Od 25 września do 13 października mieszkańcy powiatu proszowickiego mogą głosować na to zadanie.

s1

 

Budżet obywatelski stwarza mieszkańcom Małopolski warunki do kształtowania ich najbliższego otoczenia, umożliwia określenie potrzeb i zadań najistotniejszych dla rozwoju powiatu, subregionu oraz całego województwa. Wśród zgłoszonych do realizacji zadań znalazł się także projekt edukacyjny pt. „Ciekawi świata".


Projekt pt. „Ciekawi świata" skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, czyli do grupy młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie - rolnicze oraz teren małego, nieuprzemysłowionego miasteczka.

 

Celem projektu edukacyjnego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Projekt pozwoli młodzieży dotrzeć do miejsc związanych z rozwojem kultury europejskiej, poznać architekturę i sztukę wybranych krajów związanych z kulturą naszego narodu. Pozwoli to młodzieży przekroczyć ograniczenia finansowe i mentalne. Przełamanie barier kulturowych młodzieży ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, zgodnie z ideą projektu, ma nastąpić na drodze udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz wycieczek zagranicznych.

 

Dla Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach to kolejna szansa na pozyskanie środków zewnętrznych. Ubiegłoroczna I edycja Budżetu Obywatelskiego zakończyła się sukcesem – w szkole zrealizowano pionierski projekt „Edukacja dla przyszłości". Pomysłodawcy tegorocznego zadania oczekują, że - dzięki głosom mieszkańców powiatu proszowickiego, młodzież spełni swoje marzenia poznawcze i kulturowe.


Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.