DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wbrew niżowi demograficznemu i pesymistycznym przewidywaniom lokalnych władz zamierzających otworzyć tylko 4 oddziały, w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach powstało 7 klas rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015. Młodzież z gimnazjów powiatu proszowickiego i powiatów okolicznych, zechciała wybrać naszą szkołę, by uczyć się w klasach LO: akademickiej, dziennikarsko-medialnej, medycznej, ogólnej, służb mundurowych. Młodzież wybrała także możliwość zdobywania wykształcenia w Technikum, w zawodzie ekonomista i hotelarz oraz w wielu zawodach proponowanych przez Zasadniczą Szkołę Zawodową. Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół stanowią niebagatelną liczbę 156 osób podejmujących naukę w szkołach dziennych. 23 absolwentów ZSZ zechciało kontynuować naukę w LO dla Dorosłych.

Zachętą dla tegorocznych absolwentów gimnazjów były sukcesy młodzieży Zespołu Szkół w roku szkolnym 2013/2014 i latach poprzednich. Do sukcesów należy zaliczyć maturę zdaną na poziomie średniej krajowej, a w wielu przypadkach, jak w TE - zdecydowanie wyżej niż średnia krajowa (średnia TE - 67% wobec średniej w Małopolsce - 56% i w kraju - 54%). Dużym sukcesem okazał się także wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zdawany przez uczniów TE. Wiele sukcesów osiągnęli uczniowie Zespołu Szkół w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zajmując wysokie lokaty i pierwsze miejsca. Szkoła może także pochwalić się wieloma wyróżnieniami na skalę ogólnopolską oraz certyfikatami: Solidarna Szkoła, Szkoła z Klasą 2.0, Civis et Patria.

Wszystko wskazuje na to, że Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach proponuje wysoki poziom nauczania, wdraża istotne wartości wychowawcze i zaciekawia ofertą edukacyjną.

Zobacz zdjęcia

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.