DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W kwietniu 2017 roku Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach otrzymał od wojewody małopolskiego dotację na zakup nowości do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020". Realizacja projektu wymagała od szkoły podejmowania i realizacji szeregu przedsięwzięć, mających na celu promocję książki i czytania w środowisku uczącej się młodzieży. Jedną z form popularyzatorskich są konkursy tematyczne. W celu pozyskania środków na zakup nagród dla laureatów konkursów nauczyciele napisali uzupełniający projekt pt. „Czytanie jest modne" w ramach współpracy organizacji pozarządowych ze Starostwem Powiatowym w Proszowicach.


Mijający rok 2017 w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach podporządkowany był książce i czytaniu. Działania, które podejmowali nauczyciele miały na celu popularyzowanie książki i czytania w środowisku młodzieży tutejszej szkoły.


8 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zorganizowano Szkolny Dzień Literatury, połączony z wręczeniem nagród laureatom konkursów: literackiego, fotograficznego, informatycznego i plastycznego, adresowanych do uczniów publicznych i niepublicznych szkół wszystkich typów w powiecie proszowickim, zorganizowanych w ramach projektu „Czytanie jest modne". W konkursach wzięło udział 200 uczniów z 16 szkół. Komisja konkursowa nagrodziła 60 uczestników.

Spotkanie było okazją do pochwalenia się innymi przedsięwzięciami czytelniczymi, w których aktywnie wzięli udział uczniowie proszowickiego Zespołu Szkół. Warto wymienić: ogólnopolską akcję masowego czytania w jednym momencie pt. „Jak nie czytam, jak czytam", zorganizowaną przez redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole", udział w projekcie „Narodowe Czytanie 2018", pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Upoluj swoją książkę", zorganizowanym przez Instytut Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym, pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Szkolne Święto Literatury w Zespole Szkół w Proszowicach upłynęło pod znakiem książki – najpotężniejszego przedmiotu naszych czasów, który został zbadany od deski do deski. Od ponad 1500 lat książka jest podstawową formą zapisu myśli ludzkiej. I choć w na przestrzeni wieków jej postać zewnętrzna ulegała zmianom, dziś stoi wobec nieznanej przyszłości. O tym jak zmieniała się fizyczna postać książki opowiedziała zebranym uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach – laureatka konkursu informatycznego w kategorii szkół podstawowych. Swoje wystąpienie wzbogaciła prezentacją multimedialną pt. „Od kamiennej tabliczki do e-booka, czyli historia książki w pigułce".

 

Za wzorową postawę czytelnika nagrodzono licealistki z Zespołu Szkół: Dominikę Warchoł z klasy I oraz maturzystę Aleksandrę Grzywacz. Tytuł „Mistrza Szkoły w Czytelnictwie" przypadł uczniom klasy IIIA Liceum Ogólnokształcącego. Uczniów nagrodzono książkami, pamiątkowymi dyplomami i słodyczami.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.