DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapraszamy uczniów klas VII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz II-III publicznych i niepublicznych gimnazjów w powiecie proszowickim do udziału w konkursie pt. "Na drodze do Niepodległości - odkrywamy miejsca pamięci w powiecie proszowickim". Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: plastycznej, multimedialnej, fotograficznej, literackiej.

Regulamin konkursu

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.