DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

29 maja 2018 r. w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zorganizowano Dzień Zdrowia. W ramach tego projektu przeprowadzono wśród uczniów klas pierwszych konkurs o zdrowym stylu życia.


Organizatorem konkursu o zdrowym stylu życia dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach był Państwowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach. Konkurs miał na celu: zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka; pogłębienie wiedzy o wpływie palenia tytoniu, wdychaniu dymu tytoniowego, spożywaniu nadmiernej ilości alkoholu, narkotyków i dopalaczy na zdrowie; rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych; propagowanie zdrowego stylu życia w szkole i środowisku pozaszkolnym; umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności dotyczących zdrowego stylu życia.

IMG 7643
W szkolnym turnieju wzięli udział uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Klasowe drużyny przystąpiły do konkurencji teoretycznych, plastycznych i sportowych. Dla młodzieży była to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz doskonała zabawa.


Dzień Zdrowia w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach był elementem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.