DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pojęcie żołnierzy wyklętych odnosi się do polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963. Ruch ten funkcjonujący jako partyzantka stawiał opór sowietyzacji Polski i jej uzależnieniu od ZSRR. Żołnierze niezłomni sprzeciwiali się narzucaniu siłą nowego ustroju politycznego w Polsce i oderwaniu od Polski Kresów Wschodnich.


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest postrzegany jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Data 1 marca nie jest przypadkowa. W tym dniu w więzieniu na Mokotowie w 1951 roku zostali zamordowani przez komunistów działacze tworzący ostatnie kierownictwo WiN – organizacji konspiracyjnej kontynuującej dzieło AK. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną i włączenie tzw. Kresów Wschodnich do ZSRR sprawiło, że wielu żołnierzy polskiego podziemia nie złożyło broni. Gotowi oni byli do najwyższych ofiar w imię niepodległości i wypełnienia złożonej przysięgi.


Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą oporu społecznego aż do powstania Solidarności. W podziemiu działało bezpośrednio od 150 – 200 tysięcy konspiratorów. Byli to nie tylko partyzanci, ale i ludzie pomagający w schronieniu, dostarczeniu żywności czy biorący udział w łączności. Działali tu też młodzi ludzie - uczniowie z organizacji młodzieżowych występujących przeciwko komunistom. Łącznie ocenia się, że było to ponad pól miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych. Ostatni żołnierz „leśny" Józef Franczak zginął w X. 1963 roku.

 

Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem „Żołnierzy Wyklętych". Upamiętnieniem tych postaci i postaw są liczne corocznie organizowane wydarzenia związane z historią, kulturą czy sportem. Wzorem lat ubiegłych w całej Polsce odbyły się Biegi Pamięci, a bieg „Tropem Wilczym" zorganizowany został w Krakowie w dniu 3 marca 2019 roku. Wśród 1000 biegaczy uczestniczyło w nim 2 uczniów klasy I A LO w Proszowicach. Założeniem biegu było pokonanie dystansu 5 km w czasie 40 minut.


Nasi uczniowie – Sylwia Kopeć i Yurij Yehorov, zwycięzcy licznych biegów międzyszkolnych poradzili sobie z łatwością z tym dystansem i wrócili z pamiątkowymi medalami gotowi do kolejnych wyzwań w wiosennych rywalizacjach.

 

medale

 

Beata zapiór

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.