DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Święto Szkoły czy Dzień Patrona na trwałe wpisały się do kalendarza imprez wielu placówek oświatowych. Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach upamiętnia swojego patrona - Bartosza Głowackiego - tradycyjnie w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku, w której odwagą i męstwem wykazał się ten chłopski bohater.

Szkolną uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, dyrektorzy placówek oraz szkół wyższych współpracujących ze szkołą oraz przedstawiciele 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. Stanisława Hallera, który patonuje klasom mundurowym w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 

Obraz może zawierać: 6 osób, ludzie siedzą i na zewnątrz

Szkolne obchody były okazją do wręczenia wyróżniającym się uczniom klas mundurowych wyższych stopni awansu. Najstarsi kadeci zaprezentowali zebranym krótki pokaz musztry.

Obraz może zawierać: 10 osób, uśmiechnięci ludzie, na zewnątrz

W części artystycznej młodzież proszowickiej szkoły zaprezentowała program pt. "Non scholae, sed vitae discimus" . W szkolnym spektaklu znalazły się odniesienia do szkoły i wartości, takich jak: szacunek, godność, tolerancja, a także odwołania do historii regionu i patrona szkoły - Bartosza Głowackiego.  

Obraz może zawierać: 4 osoby, ludzie stoją i w budynku

Obchody Święta Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zakończono wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom powiatowego konkursu historycznego pt. "II wojna światowa w powiecie proszowickim". 

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Zobacz zdjęcia cz.1

Zobacz zdjęcia cz.2

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.