DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Drużyna uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach uczestniczyła w gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Patria Nostra.

 

Budowanie nowoczesnego patriotyzmu przy użyciu nowoczesnych technologii to hasło konkursu historycznego Patria Nostra. Edycja małopolska konkursu adresowana była do uczniów z Małopolski oraz młodzieży polskiej i polonijnej z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA. Konkurs miał na celu propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu 30 sekundowej animacji komputerowej lub 45 sekundowego filmu. Prace miały dotyczyć jednego z wydarzeń historycznych, które rozegrały się w okresie konkretnego tygodnia. Trzyosobowemu zespołowi z Proszowic: Sandrze Łąkas, Sebastanowi Sowie i Kacprowi Kani przydzielono temat "13 marca 1953 - Polskie Państwo Podziemne: ofiary stalinowskie". W przygotowanym 30 sekundowym filmie uczniowie wykorzystali materiały źródłowe z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

16 marca 2019 r. podczas uroczystej gali finałowej konkursu, która odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, uczniowie odebrali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

  

 

Moment wręczenia nagród licealistom z Proszowic zarejestrowała kamera TVP 3 - Oddział w Krakowie. Materiał wyemitowano w Kronice Krakowskiej.

 

 

Praca konkursowa drużyny z Proszowic znalazła się w punktowanej grupie 25 najlepszych animacji i będzie emitowana na telebimach reklamowych w największych polskich miastach. 

 

 

 

 

Patronat Honorowy sprawowali: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewoda Małopolski, Urząd Marszałkowski, Senator RP Pan Andrzej Pająk, Metropolita Archidiecezji Krakowskiej - Arcypiskup Marek Jędraszewski.

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Zobacz zdjęcia

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.