DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Młodzież z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach już po raz trzeci miała okazję uczestniczyć w projekcie organizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez największą na świecie organizację studencką AIESEC. Szkoła z Proszowic jest jedną z 300 placówek w Polsce i jedyną w powiecie proszowickim, która realizuje projekt pt. "Enter Your Future" ("Krok w przyszłość").


Przez dwa tygodnie trwały w proszowickim Zespole Szkół międzykulturowe warsztaty szkolne z zakresu różnorodnych tematów związanych z kulturą, historią, geografią, przedsiębiorczością oraz wiedzą o społeczeństwie. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani trenerzy – Ani Mania z Gruzji i Mary Magdy z Egiptu. Zajęcia miały na celu poszerzenie świadomości kulturowej młodzieży, otwarcie na odmienność ludzi z innych środowisk kulturowych, przełamywanie stereotypów, a także poszerzenie wiedzy nastolatków o dzisiejszym świecie.Zajęcia prowadzono w języku angielskim, co z pewnością wpłynęło na efektywności nauki języka obcego i przełamanie barier językowych.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.