DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zgłoszony przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach projekt pt. „Śladami Żydów w Małopolsce" został wpisany do Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt ma zasięg wojewódzki a patronat objął Małopolski Kurator Oświaty – pan Aleksander Palczewski.

 

Realizowany od 3 lat w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach projekt międzynarodowy pt. „Zachować pamięć ... Historia i kultura dwóch narodów" zaciekawił młodzież na tyle tematyką judaistyczną, że szkolni koordynatorzy postanowili opracować własny program edukacyjny.


Autorka programu – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie – pani mgr Beata Zapiór przygotowała projekt, przeznaczony do realizacji w cyklu 3 – letnim. Program zyskał aprobatę Małopolskiego Kuratora i Oświaty i został wpisany na listę Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Główne cele programu to m.in.: kształtowanie postawy tolerancji młodego pokolenia, likwidacja stereotypów, badanie dziejów „Małej Ojczyzny" - poszukiwanie i analiza źródeł, kształtowanie umiejętności przeprowadzania autorskich analiz i wniosków. Szkoła jako główny organizator przedsięwzięcia edukacyjnego uzyskała wsparcie następujących instytucji: Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Muzeum Galicja w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.


Tegoroczna edycja programu jest realizowana pod hasłem: „Dobre sąsiedztwo czy przymusowe współistnienie". Założono organizację warsztatów judaistycznych dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty dotyczyć będą następujących zagadnień: podstaw judaizmu, życia religijnego i świąt żydowskich, historii Żydów w Małopolsce, zabytków żydowskich. Przewidziano także organizację konkursu dla młodzieży, który będzie miał na celu udokumentowanie pozostałości kultury żydowskiej w Małopolsce. Tegoroczna edycja projektu zakończy się konferencją, połączoną z prezentacją nagrodzonych prac konkursowych.


Zgłoszony projekt zdobył przychylność Małopolskiego Kuratora Oświaty. Liczymy na to, że znajdzie swoich zwolenników w środowisku młodzieży. Szczegóły programu będą udostępniane za pośrednictwem witryny internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Beata Zapiór

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.