DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W czasie Szkolnej Wigilii otwierającej świąteczny czas w Zespole Szkół w Proszowicach, atmosferę budowało przedstawienie zorganizowane przez uczniów klasy IA LO i przedszkolaków z samorządowego Przedszkola Nr 1.
„Historia wigilijna" wzruszyła zgromadzonych inscenizacją „Dziewczynki z zapałkami", ale też bawiła skocznymi pastorałkami i tańcami, w czasie których przedszkolne gwiazdki integrowały się z aniołami – licealistami.
Ideą przedstawienia była integracja odmiennych wiekowo środowisk i idące za tym uwrażliwienie jednostki na drugiego człowieka i piękno słowa.
W nieco zmienionej formie, „Historię świąteczną" mogli oglądać wszyscy zgromadzeni w Proszowickim Domu Kultury, wspierający WOŚP.

Małgorzata Słaby

Zobacz zdjęcia

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.