DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Język polski: poziom podstawowy klasy I-III LO; klasy I-III ZSZ

Język angielski:poziom podstawowy klasa IA; klasa IT, IIB, IIA, IIIA, IVE + kryteria ocen;  poziom rozszerzony klasa IIA, IIB ; klasa IIIC

Język niemiecki: klasa IA, IB, IT; klasa IIA, IIB, IIC, IIT; klasa IIIA, IIIB, IIIT, IVT; klasa IW, IWA; klasa IIW, IIWA

Język francuski:klasa IIIA, IIIB, IIIT

Historia:klasa IA; klasa IB; klasa IT, IIT; klasa IW, IWA; poziom rozszerzony klasa IIB ; klasa IIIB

Wiedza o społeczeństwie:poziom podstawowy klasa IA, IB, IT; klasa IW, IWA; poziom rozszerzony klasa IIC, IIA, IIIB

Wiedza o kulturze:klasa IA, IB, IT

Matematyka:poziom podstawowy: klasa IA, IB, IT, IIA, IIB, IIC, IIT, IIIA, IIIB, IIIT, IVE, IVT; klasa IW, IWA; klasa IIW, IIWA; klasa IIIW, IIIWA; poziom rozszerzony: klasa IIC 2/3, IIIA 2/3, IVT

Fizyka:

Chemia:poziom podstawowy klasa IA, IB, IT, IW, IWA; poziom rozszerzony klasa IIC, IIIA

Biologia:poziom podstawowy klasa IA, IB, IT, IW, IWA; poziom rozszerzony klasa IIC, IIIA

Geografia:poziom podstawowy klasa IA, IT, IW, IWAklasa IB;  poziom rozszerzony klasa IIA, IIC, IIIA, IIT, IIIT; kryteria ocen

Informatyka:klasa IA, IB, IT, IW, IWA

Podstawy przedsiębiorczości:klasa IA, IB, IT, IW, IWA

Edukacja dla bezpieczeństwa:klasa IA, IB, IT, IW, IWA

Wychowanie fizyczne:klasyI-III LO; I-IV T; I W, IWA, II-III ZSZ

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Przyroda:

Historia i społeczeństwo:klasa IIA, IIIA, IVT

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Podstawy prawa:

Religia:

PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA ZAWODU - TECHNIK EKONOMISTA

Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej: klasa IT, IIT

Kadry i płace: klasa IIT

Rachunkowość finansowa: klasa IIIT; klasa IVT

Statystyka i analiza ekonomiczna: klasa IT; klasa IIT

Biuro rachunkowe: klasa III; klasa IV

Działalność przedsiębiorstwa: klasa IIT

PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA ZAWODU - TECHNIK HOTELARSTWA

Marketing usług hotelarskich: klasa IIT, IIIT

Organizacja pracy w hotelarstwie: klasa IT; klasa IIT; klasaIIIT; klasaIVT

Usługi żywieniowe w hotelarstwie: klasa IIIT

Działalność recepcji: klasa IT

Techniki pracy w hotelarstwie: klasa IT; klasa IIT

Obsługa informatyczna w hotelarstwie: klasa IIT, IIIT

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego: klasa II, III

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.