Komunikaty

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

 

Organizacja

Zgłoszenia do egzaminu

Ponowne przystąpienie do egzaminu

Opłaty za egzamin

Wgląd do dokumentacji egzaminacyjnej

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów

 

Informatory

Dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2012 roku

Dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2017 roku

 

O egzaminie

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego:
Rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego