DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Projekt „Małopolski wymiar edukacji" nr 2018-1-PL01-KA102-048674 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 30 uczniów kształcących się w dziedzinie technik hotelarstwa oraz technik ekonomista. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (11 uczniów) oraz technik ekonomista (19 osób) kształcących się w roku szkolnym 2018/2019 w klasach II i III, zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Erasmus Logo offi

 

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe Projekt „Małopolski wymiar edukacji" nr 2018-1-PL01-KA102-048674 realizowany przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

 

Informacje

Erasmus+ w ZS Proszowice

Zajęcia kulturowe i językowe w ZS Proszowice

Linki zewnętrzne

Małopolski Wymiar Edukacji - praktyki zagraniczne  ZS w Proszowicach (Facebook)

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.