DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Małopolska Chmura Edukacyjna" to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim, wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

Publikacja1 

W ramach projektu Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach został wyposażony w nowoczesny sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową. W wirtualnych zajęciach wykładowych z języka angielskiego weźmie udział 15 uczniów. Realizacja zajęć edukacyjnych pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych a przede wszystkim wpłynie na podwyższenie atrakcyjności prowadzonych lekcji. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów. Z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce. Zajęcia dla uczniów prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami tutejszej szkoły w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno-edukacyjnych i zdalną współpracę nauczycieli akademickich.

 

Aleksander Wójcik

DOKUMENTY PROJEKTU

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

NPRcz

 

 

Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Uchwała nr 180 RM z 2015 r. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wojewoda Małopolski przekazał ZS Proszowice dotację na książki 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - podsumowanie projektu

 

PSYCHOLOG - mgr Marta Dubik

Konsultacje, porady dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Pełni dyżur w godz. 12.30 - 13.30:

13.09.2017

11.10.2017

08.11.2017

13.12.2017

10.01.2018

07.02.2018

07.03.2018

11.04.2018

16.05.2018

06.06.20

PSYCHOLOG - oddelegowany z PCPR

Bezpłatne konsultacje i porady dla uczniów i rodziców.

Pełni dyżur w godz. 11.00 - 13.00:

02.03.2018

06.04.2018

04.05.2018

01.06.2018

 

Dobrą tradycją stało się organizowanie z początkiem kwietnia Święta Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego. Termin nie jest przypadkowy - oto 4 kwietnia 1794r. wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo nad Rosjanami w potyczce pod Racławicami. W bitwie tej Wojciech Bartosz Głowacki (patron naszej szkoły) dał dowód swojego męstwa i przechylił szalę zwycięstwa na stronę polską.

Święto Szkoły w roku szkolnym 2016/2017 - 4 kwietnia 2017 r. godz. 10.30

PROGRAM

Przywitanie zaproszonych Gości i przemówienia okolicznościowe

Program artystyczny pt. "Fakty Ziemi Proszowickiej"

Rozdanie nagród laureatom konkursów

Poczęstunek

 

 

Konkursy dla uczniów gimnazjów powiatu proszowickiego:

Powiatowy Konkurs Literacki

Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Powiatowy Konkurs Filmowy

Zobacz również:

Relacja z obchodów Święta Szkoły 2015