DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Konferencja Rady Pedagogicznej

29.08.2016. godz. 9.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

30.08.2016 godz. 16.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016 godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 dla szkół zaocznych 02.09.2016 godz.14.45
Konferencja Rady Pedagogicznej 12.09.2016 godz. 16.00
Zebrania z rodzicami uczniów 28.09.2016 godz. 16.00
Praktyka zawodowa klasa IIIT

03.10.2016 - 23.10.2016 (ekonomista)

03.10.2016 - 30.10.2016 (hotelarz)

Konferencja Rady Pedagogicznej 11.10.2016 godz. 15.00
Święto KEN. Ślubowanie klas I 14.10.2016

Powiadomienie rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych. Klasa IV T

14.11.2016

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa IV T- o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

12.12.2016

Wpisanie długopisem do dziennika ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych. Koniec semestru I klas maturalnych

16.12.2016

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

19.12.2016 godz. 15.00

Początek semestru II klas maturalnych

19.12.2016

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych

20.12.2016 godz. 16

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. 2016 – 31.12.2016

Wpisanie długopisem do dziennika ocen semestralnych

do 09.01.2017 do godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowanie I semestru

11.01.2017 godz. 15.00

Zebranie z rodzicami

12.01.2017 godz. 16.00

Początek semestru II dla klas I-III

od 12.01.2017

Ferie zimowe

30.01. 2017– 12.02.2017

Konferencja Rady Pedagogicznej

20.02.2017 godz.15.00

Powiadomienie uczniów i rodziców klas programowo najwyższych o zagrażających ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika

22.03.2017

Zebranie z rodzicami uczniów klas programowo najwyższych i powiadomienie ich o zagrażających ocenach niedostatecznych.

Zebranie rodziców uczniów klas I-III

23.03.2017 godz. 16.00

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych

do 10.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2017 - 18.04.2017

Wpisanie długopisem do dziennika ocen końcowych w klasach maturalnych

21.04.2017 do godz. 12.00

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

24.04.2017  godz. 15.00

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28.04.2017 godz. 10.30

Początek egzaminu maturalnego

04.05.2017

Praktyka zawodowa klasa IIIT

04.05.2017-24.05.2017 (ekonomista)

04.05.2017-31.05.2017 (hotelarz)

Powiadomienie wychowawców i uczniów o zagrażających ocenach niedostatecznych

22.05.2017

Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

23.05.2017

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych.

08.06.2017

Wpisanie długopisem do dziennika rocznych ocen klasyfikacyjnych do 14.06.2017 do godz. 15.00
Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 19.06.2017 godz. 10.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2017 godz. 9.00
Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej 27.06.2017 godz. 9.00

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2016

04.05.2017

05.05.2017

08.05.2017

19.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

3 dni na organizację egazminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Copyright © 2017 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.