DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zebranie Rady Pedagogicznej

27.08.2019 godz. 9.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

28.08.2019 godz. 15.00 i 16.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla szkół zaocznych 06.09.2019 godz.15.00
Zebranie Rady Pedagogicznej 11.09.2019 godz. 16.00
Zebrania z rodzicami uczniów 26.09.2019 godz. 16.00
Praktyka zawodowa klasa IIIT

16.09.2019- 06.10.2019 (ekonomista)

16.09.2019 - 13.10.2019 (hotelarz)

Święto KEN. Ślubowanie klas I

14.10.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej 15.10.2019 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami

18.11.2019 godz. 16.00

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa IV T- o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

18.11.2019

Wpisanie długopisem do dziennika ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych. Koniec semestru I dla klas maturalnych

13.12.2019

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

16.12.2019 godz. 16.00

Początek semestru II klas maturalnych

16.12.2019

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

17.12.2019 godz. 16.00

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. 2019 – 31.12.2019

Wpisanie długopisem do dziennika ocen semestralnych

do 17.01.2020 do godz. 15.00

Zebranie klasyfikacyjne podsumowujące semestr I

20.01.2020 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami klasy I-III

21.01.2020 godz. 16.00

Początek semestru II dla klas I-III

od 22.01.2020

Ferie zimowe

27.01.2020 – 09.02.2020

Zebranie Rady Pedagogicznej

27.02.2020 godz.16.00

Powiadomienie uczniów i rodziców klas programowo najwyższych o zagrażających ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika

18.03.2020

Zebrania z rodzicami

18.03.2020 godz. 16.00

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2020 - 14.04.2020

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych 15.04.2020
Wpisanie długopisem do dziennika ocen końcowych w klasach maturalnych 17.04.2020
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej klas maturalnych 20.04.2020 godz.16.00
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24.04.2020 godz. 10.00
Początek egzaminu maturalnego 04.05.2020
 Praktyka zawodowa IIIT 11.05.2020- 31.05. 2020 (ekonomista)
11.05.2020 - 07.06.2020 (hotelarz)
Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o ocenach niedostatecznych 22.05.2020

Początek egzaminu maturalnego

06.05.2019

Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o ocenach niedostatecznych

22.05.2020

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych (w formie pisemnej)

10.06.2020

Wpisanie długopisem do dziennika rocznych ocen klasyfikacyjnych

do 18.06.2020

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22.06.2020 godz. 10.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020 godz. 10.00
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 30.06.2020 godz. 9.00

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

04.05.2020

05.05.2020

06.05.2020

07.05.2020

08.05.2020

12.06.2020

22.06.2020

23.06.2020

24.06.2020

25.06.2020

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.