DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach posiada własne konto, na które można dokonywać wpłat.Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z tej formy płatności.

Numer konta: 03859700010010000632810005

TRMINARZ ZEBRAŃ

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

31.08.2017 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

28.09.2017 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

16.11.2017 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

19.12.2017 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami

15.01.2018 godz. 16.00

Spotkania z rodzicami uczniów „zagrożonych” oceną niedostateczną

22.05.2018 godz. 16.00

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA - Agnieszka Sieczka

WICEPRZEWODNICZĄCA - Renata Wtorek

SEKRETARZ - Aneta Szumilas

SKARBNIK - Nina Maleta

 

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Joanna Grzybowska

Monika Szafrańska

Urszula Dymek

 

 

 

 

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Konferencja Rady Pedagogicznej

30.08.2017 godz. 9.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

31.08.2017 godz. 16.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

04.09.2017 godz. 10.00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla szkół zaocznych 08.09.2017 godz.14.45
Konferencja Rady Pedagogicznej 12.09.2016 godz. 15.00
Zebrania z rodzicami uczniów 28.09.2017 godz. 16.00
Praktyka zawodowa klasa IIIT

02.10.2017- 22.10.2017 (ekonomista)

03.10.2017 - 29.10.2017 (hotelarz)

Konferencja Rady Pedagogicznej 11.10.2017 godz. 15.00
Święto KEN. Ślubowanie klas I 13.10.2017

Zebrania z rodzicami

16.11.2017 godz. 16.00

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa IV T- o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

16.11.2017

Wpisanie długopisem do dziennika ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych. Koniec semestru I klas maturalnych

15.12.2017

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

18.12.2017 godz. 15.00

Początek semestru II klas maturalnych

18.12.2017

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

19.12.2017 godz. 16

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. 2017 – 31.12.2017

Wpisanie długopisem do dziennika ocen semestralnych

do 09.01.2018 do godz. 15.00

Konferencja klasyfikacyjna i podsumowanie I semestru

11.01.2018 godz. 15.00

Zebrania z rodzicami klasy I-III

15.01.2018 godz. 16.00

Początek semestru II dla klas I-III

od 15.01.2018

Ferie zimowe

12.02.2018 – 25.02.2018

Konferencja Rady Pedagogicznej

05.03.2018 godz.15.00

Powiadomienie uczniów i rodziców klas programowo najwyższych o zagrażających ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika

22.03.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 - 03.04.2018

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych

do 09.04.2018

Wpisanie długopisem do dziennika ocen końcowych w klasach maturalnych

20.04.2018 do godz. 12.00

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

23.04.2018 godz. 15.00

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27.04.2018 godz. 10.30

Początek egzaminu maturalnego

04.05.2018

Praktyka zawodowa klasa IIIT

07.05.2018-27.05.2018 (ekonomista)

07.05.2018-03.06.2018 (hotelarz)

Powiadomienie wychowawców i uczniów o zagrażających ocenach niedostatecznych

21.05.2018

Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

22.05.2018 godz. 16.00

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych (w formie pisemnej)

08.06.2018

Wpisanie długopisem do dziennika rocznych ocen klasyfikacyjnych do 15.06.2018 do godz. 15.00
Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej 18.06.2018 godz. 10.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018 godz. 9.00
Konferencja plenarna Rady Pedagogicznej 26.06.20187 godz. 9.00

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

02.05.2018

04.05.2018

07.05.2018

08.05.2018

01.06.2018

18.06.2018

19.06.2018

20.06.2018

21.06.2018