DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Drogi Gimnazjalisto,
Drogi Ósmoklasisto

 

Przed Tobą wybór dalszej drogi edukacyjnej - proponujemy naukę w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, szkole o długoletniej tradycji kształcenia.

Zespół tworzą szkoły dzienne dla młodzieży i zaoczne dla dorosłych. W szkole pracują nauczyciele z najwyższymi kwalifikacjami, doświadczeniem w pracy z młodzieżą i z pasją wykonują swój zawód.

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi Krakowa: Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą,Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, Akademią Ignatianum oraz Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Możemy się pochwalić współpracą z Instytutem Goethego w Krakowie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Caritas Polska, Krakowską Kongregacją Kupiecką, przedsiębiorcami z powiatu proszowickiego oraz instytucjami kultury w powiecie i województwie.

Jesteśmy szkołą otwartą na nowe technologie - zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem za wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji. Szkoła jest dumna z wyróżnień: „Solidarna Szkoła", „Szkoła z Klasą 2.0", „Civis et patria", „Szkoła Młodych Patriotów".

Od roku szkolnego 2016/17 realizowany jest w szkole projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna". Ta innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych adresowana jest do młodzieży licealnej.Uczniowie uczestniczą w wirtualnych wykładach w języku angielskim, a także w konwersatoriach językowych w szkole wyższej. Dzięki „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej" młodzież podnosi swoje kompetencje językowe, rozwija swoje zainteresowania i talenty lingwistyczne.

Uczniom technikum proponujemy udział w programie Erasmus+ - „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego". Dzięki programowi Erasmus+, finansowanemu ze środków Unii Europejskiej, od roku szkolnego 2018/2019 młodzież realizuje zagraniczne praktyki zawodowe. Oprócz zdobytego doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach, uczniowie doskonalą umiejętności językowe, a także poznają zabytki i kulturę Grecji.

W realizacji procesu nauczania wykorzystujemy nowoczesne środki dydaktyczne. Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami multimedialnymi z dostępem do WI-FI. Uczniom proponujemy ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz udział w różnorodnych imprezach i akcjach charytatywnych. Edukację szkolną wzbogacają liczne wyjazdy kulturalne do teatrów i kin, a także wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze po Polsce i Europie.

Szkoła współpracuje z partnerskimi placówkami z zagranicy. Od 2012 roku Zespół Szkół odwiedzają uczennice z partnerskiej Evelina Hartman School z Jerozolimy. W 2018 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Gimnazjum w Nittenau w Bawarii. Współpracujemy z organizacją AIESEC – Komitetem Lokalnym w Krakowie. W szkole realizowany jest projekt „Enter Your Future" - rozwijające warsztaty prowadzone przez studentów z różnych stron świata w języku angielskim.

Nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzamin maturalny.Wyniki egzaminu maturalnego 2018 wskazują, że pod względem zdawalności Zespół Szkół w Proszowicach był liderem nie tylko w powiecie, ale też w Małopolsce i kraju. Spośród maturzystów przystępujących do matury w maju 2018 r. dwunastu absolwentów uzyskało maksymalną liczbę punktów (100%) z jednego i więcej przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie technikum uzyskują wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nasza młodzież może poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych, olimpiadach czy zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Najlepsi uczniowie honorowani są Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniom mającym kłopoty w nauce szkoła stwarza możliwość uzupełniania wiedzy na dodatkowych zajęciach wyrównujących.

Szkoła jest placówką bezpieczną, z całodobowym systemem monitorowania wizyjnego. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną, zapleczem sportowym z nowoczesną siłownią oraz kompleksem boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią. W szkole działa bufet, prowadzony przez podmiot zewnętrzny.

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTOW GIMNAZJUM

  plakat-gimnazjum

Zobacz informator:

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

plakat-podstawowa 

 

Zobacz informator:

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.