DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Drogi Gimnazjalisto,

Przed Tobą wybór dalszej drogi edukacyjnej - proponujemy naukę w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, szkole o długoletniej tradycji kształcenia. Zespół tworzą szkoły dzienne dla młodzieży i zaoczne dla dorosłych.

 

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi Krakowa: Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą,Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości, Akademią Ignatianum. Możemy się pochwalić współpracą z Instytutem Goethego w Krakowie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Caritas Polska, Krakowską Kongregacją Kupiecką, przedsiębiorcami z powiatu proszowickiego oraz instytucjami kultury w powiecie i województwie.

 

Jesteśmy szkołą otwartą na nowe technologie - zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem za wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w edukacji, a od roku szkolnego 2016/17 jesteśmy beneficjentem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna". Szkoła jest dumna z wyróżnień: „Solidarna Szkoła", „Szkoła z Klasą 2.0", „Civis et patria".

 

W realizacji procesu nauczania wykorzystujemy nowoczesne środki dydaktyczne.Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami multimedialnymi z dostępem do Wi-FI. Uczniom proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz udział w różnorodnych imprezach i akcjach charytatywnych. Edukację szkolną wzbogacają liczne wyjazdy kulturalne do teatrów i kin, a także wycieczki dydaktyczno - krajoznawcze po Polsce i Europie.

 

Szkoła współpracuje z partnerskimi placówkami z zagranicy. Od 2012 roku Zespół Szkół odwiedzają uczennice z partnerskiej Evelina Hartman School z Jerozolimy. W 2018 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Gimnazjum w Nittenau w Bawarii. Współpracujemy z organizacją AIESEC – Komitetem Lokalnym w Krakowie. W szkole realizowany jest projekt „Enter Your Future" - rozwijające warsztaty prowadzone przez studentów z różnych stron świata w języku angielskim.

 

Nasi uczniowie z powodzeniem zdają egzamin maturalny i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Nasza młodzież może poszczycić się wieloma sukcesami w konkursach artystycznych, olimpiadach czy zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Najlepsi uczniowie honorowani są Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczniom mającym kłopoty w nauce szkoła stwarza możliwość uzupełniania wiedzy na dodatkowych zajęciach wyrównujących.

 

Szkoła jest placówką bezpieczną, z całodobowym systemem monitorowania wizyjnego. Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną, zapleczem sportowym z nowoczesną siłownią oraz kompleksem boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią. Szkoła dysponuje także bufetem, który oferuje smaczne i świeże bułeczki, sałatki,napoje.

 

plakat18-19

 

 Zobacz informator:

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.