DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach - Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych.

 

  1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 

Załączniki:

ZSO teren 2015

Odpowiedzi na zadane pytania 18.05.2016 r.

Teren ZSO

Odpowiedzi na zadane pytania 18.05.2016 r.

Rysunek uzupełniający 1.1

Rysunek uzupełniający 1.2

Rysunek uzupełniający 1.3

Odpowiedzi na zadane pytania 19.05.2016 r.

Odpowiedzi na zadane pytania 19.05.2016 r. - 2

Odpowiedzi na zadane pytania 23.05.2016 r

Specyfikacja nawierzchni

Odpowiedzi na zadane pytania 24.05.2016 r.

Odpowiedzi na zadane pytania 25.05.2016 r.

Odpowiedzi na zadane pytania 27.05.2016 r.

Odpowiedzi na zadane pytania 30.05.2016 r. - 1

Odpowiedzi na zadane pytania 30.05.2016 r. - 2

Odpowiedzi na zadane pytania 31.05.2016 r.

Odpowiedzi na zadane pytania 01.06.2016 r.

Odpowiedzi na zadane pytania 01.06.2016 r. - 2

Przedmiar po zmianach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - BIP