PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA - Agnieszka Sieczka

WICEPRZEWODNICZĄCA - Renata Wtorek

SEKRETARZ - Ilona Malczak

SKARBNIK - Iwona Sagan

 

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wioletta Piotrowska

Urszula Bratek

Grażyna Sendek