PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA - Agnieszka Sieczka

WICEPRZEWODNICZĄCA - Renata Wtorek

SEKRETARZ - Aneta Szumilas

SKARBNIK - Nina Maleta

 

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Joanna Grzybowska

Monika Szafrańska

Urszula Dymek