DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Z dumą informujemy, że Stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 zostali: Karolina Gubała - uczennica Klasy II Technikum (zawód technik ekonomista) oraz Michał Gubernat – uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego (klasa akademicka).


Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest prestiżową nagrodą promującą najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mogą je otrzymać uczniowie, którzy uzyskali świadectwo promocyjne z wyróżnieniem przy jednoczesnym uzyskaniu najwyższej średniej ocen w szkole albo wykazali się szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.


Stypendium Premiera to nie tylko gratyfikacja materialna. Wyróżnienie to daje uczniom wiarę, że sukces można osiągnąć bez względu na lokalizację szkoły i miejsce zamieszkania. Dla szkoły to potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia.

12

Nagrodzonym gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.