DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Czworo uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach zostało laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego". Wyróżnieni zaprezentowali swoją pracę konkursową w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie podczas konferencji naukowej, zorganizowanej pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego" była Polska Akademia Umiejętności, Kuratorium Oświaty w Krakowie i XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.


Czworo licealistów z Proszowic – uczniów klasy pierwszej, przygotowało pracę multimedialną poświęconą Karolowi Estreicherowi seniorowi i początkom „Bibliografii Polskiej". Komisja konkursowa przyznała proszowickiej młodzieży II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i zaprosiła do publicznej prezentacji pracy podczas konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach: 9 – 10 grudnia 2015 r. w Polskiej Akademii Umiejętności. Konferencji rocznicowej patronował Prezydent RP – Andrzej Duda.


Wystąpienie Natalii Cieślik, Wiktorii Tkaczyk, Adama Szwejowicza i Kamila Sadowskiego w tak dostojnej instytucji i podczas tak ważnej sesji naukowej jest szczególnym zaszczytem i wyróżnieniem dla nich samych, ale także dla szkoły, którą reprezentowali uczniowie.


Udział w konkursie stworzył uczniom możliwość głębszego poznawania historii Polski XIX wieku oraz poznanie dorobku i roli Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w rozwoju polskiej nauki i kultury doby rozbiorów oraz zasług jego twórców.


Agnieszka Głowicka-Polkowska

1

 

2

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.