DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od 30 listopada 2017 do maja 2018 w Zespole Szkół w Proszowicach, pod kierunkiem nauczycieli, realizowano metodą projektu zadania przewidziane w regulaminie ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Młodych Patriotów", zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie:


1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą".
2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości".
3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm".
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
7. Motyw „małe ojczyzny w literaturze" – przygotowanie prac pisemnych.

 

certyfikat

 

Konkurs miał na celu krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. W czerwcu 2018 r. Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach otrzymał tytuł „Szkoły Młodych Patriotów" oraz dyplom honorowy.

 

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.