DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Młodzież Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach po raz kolejny została wyróżniona w wojewódzkim konkursie historycznym. Tym razem uczniowie zdobyli II miejsce oraz wyróżnienie w konkursie gazet i jednodniówek pt. „100 lat temu w mojej miejscowości".


Przed młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego postawiono zadanie przygotowania pierwszej strony fikcyjnej gazety lub jednodniówki wydanej 100 lat temu. Konkurs ogłoszony przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie został wpisany do Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Patronat Honorowy objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew, Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Patronat medialny z kolei: Magiczny Kraków, „Hejnał Oświatowy" i „Gazeta Krakowska".


Z Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach zgłoszono do konkursu 4 prace, przygotowane w 2-osobowych zespołach przez uczniów klas I Technikum i Liceum Ogólnokształcącego. Periodyki odnosiły się do wydarzeń z lat 1914-1919, które miały miejsce w Proszowicach lub okolicy. Uznanie jury, któremu przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski – prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz członkowie: prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski – kierownik Katedry Badań Książki i Prasy Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Grzegorz Nieć – adiunkt w Katedrze Badań Książki i Prasy Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Adam Bańdo – adiunkt w Katedrze Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego, zyskał projekt autorstwa uczennic Technikum – Karoliny Gubały i Justyny Warchoł, którym przyznano II miejsce. Gazeta z 1914 roku pt. „Ilustrowany Kuryer Proszowski" odnosiła się do wydarzeń Wielkiej Wojny w Proszowskiem. Dziewczęta skupiły się na opisaniu walk na Łysej Górze w listopadzie 1914 roku, a także zilustrowały ogrom zniszczeń na naszym terenie. Druga wyróżniona jednodniówka z 1919 roku pt. „Wieści z Proszowic" przygotowana przez licealistów: Magdalenę Belską i Grzegorza Maja zawierała materiały dotyczące wyborów do Rady Miejskiej. Znalazły się w gazetce także autentyczne sprawozdania z prac Komisji Sanitarnej miasta i Szkoły Podstawowej, a także wiadomości kryminalne – tu opisano samowolę włościan w Karwinie. Była też próba reklamy prasowej. Interesujące były także dwie pozostałe gazetki z roku 1916 i 1917 przygotowane przez Justynę Korpet, Aleksandrę Juśko, Monikę Rogalę i Joannę Ćwiklińską, a mianowicie „Goniec Proszowski. Organ Polityczno – Społeczny i Literacki" oraz „Ziemia Proszowska".


Przygotowanie prac konkursowych wymagało zapoznania się z autentycznymi, na szczęście już zdigitalizowanymi, źródłami z tego okresu. Nieocenione wręcz okazały się zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, a także Biblioteki Jagiellońskiej oraz Internetowego Kuriera Proszowickiego. Uczniowie przygotowali prace z niezwykłą starannością, zachowując nawet typografię periodyków z tego okresu. Oprócz nagród rzeczowych i pamiątkowych dyplomów laureaci zostali zaproszeni na warsztaty dziennikarskie do redakcji „Gazety Krakowskiej" a także na wykład i zajęcia komputerowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Agnieszka Głowicka-Polkowska

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.