DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

TRMINARZ ZEBRAŃ

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

30.08.2016 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

28.09.2016 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

14.11.2016 godz. 16.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych

20.12.2016 godz. 16.00

Zebranie z rodzicami

12.01.2016 godz. 16.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas programowo najwyższych i powiadomienie ich o zagrażających ocenach niedostatecznych

23.03.2016 godz. 16.00

Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III

23.03.2016 godz. 16.00

Spotkania z rodzicami uczniów „zagrożonych” oceną niedostateczną

23.05.2016

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych. Zebranie z rodzicami

08.06.2016

 

 

 

Copyright © 2017 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.