DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach posiada własne konto, na które można dokonywać wpłat.Zachęcamy wszystkich Państwa do skorzystania z tej formy płatności.

Numer konta: 03859700010010000632810005

TRMINARZ ZEBRAŃ 2018/2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

30.08.2018 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

27.09.2018 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

15.11.2018 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

18.12.2018 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

09.01.2019 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

09.04.2019 godz. 16.00

 

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA - Agnieszka Sieczka

WICEPRZEWODNICZĄCA - Renata Wtorek

SEKRETARZ - Ilona Malczak

SKARBNIK - Iwona Sagan

 

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wioletta Piotrowska

Urszula Bratek

Grażyna Sendek

 

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zebranie Rady Pedagogicznej

29.08.2018 godz. 9.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

30.08.2018 godz. 16.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla szkół zaocznych 07.09.2018 godz.15.00
Zebranie Rady Pedagogicznej 12.09.2018 godz. 15.00
Zebrania z rodzicami uczniów 27.09.2018 godz. 16.00
Praktyka zawodowa klasa IIIT

01.10.2018- 19.10.2018 (ekonomista)

01.10.2018 - 26.10.2018 (hotelarz)

Zebranie Rady Pedagogicznej 09.10.2018 godz. 15.00
Święto KEN. Ślubowanie klas I 12.10.2018

Zebrania z rodzicami

15.11.2018 godz. 16.00

Powiadomienie rodziców i uczniów - klasa IV T- o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych

15.11.2018

Wpisanie długopisem do dziennika ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych. Koniec semestru I dla klas maturalnych

14.12.2018

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

17.12.2018 godz. 15.00

Początek semestru II klas maturalnych

17.12.2018

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

18.12.2018 godz. 16

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. 2018 – 31.12.2018

Wpisanie długopisem do dziennika ocen semestralnych

do 07.01.2019 do godz. 15.00

Zebranie klasyfikacyjne podsumowujące semestr I

08.01.2019 godz. 15.00

Zebrania z rodzicami klasy I-III

09.01.2019 godz. 16.00

Początek semestru II dla klas I-III

od 09.01.2019

Ferie zimowe

14.01.2019 – 27.01.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej

05.03.2019 godz.15.00

Powiadomienie uczniów i rodziców klas programowo najwyższych o zagrażających ocenach niedostatecznych i wpisanie ich do dziennika

15.03.2019

Powiadomienie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych do 09.04.2019
Zebrania z rodzicami 09.04.2019 godz. 16.00
Wpisanie długopisem do dziennika ocen końcowych w klasach maturalnych

12.04.2019 do godz. 12.00

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej klas maturalnych 15.04.2019 godz. 15.00

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 - 23.04.2019

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26.04.2019 godz. 10.30

Początek egzaminu maturalnego

06.05.2019

Praktyka zawodowa klasa IIIT

06.05.2019-25.05.2019 (ekonomista)

06.05.2019-31.05.2019 (hotelarz)

Powiadomienie wychowawców, uczniów i rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych

16.05.2019

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych (w formie pisemnej)

07.06.2019

Wpisanie długopisem do dziennika rocznych ocen klasyfikacyjnych

do 14.06.2019 do godz. 15.00

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 17.06.2019 godz. 10.00
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019 godz. 9.00
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 25.06.2019 godz. 9.00

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.2018

02.05.2019

06.05.2019

07.05.2019

08.05.2019

17.06.2019

18.06.2019

19.06.2019