TRMINARZ ZEBRAŃ 2019/2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I

28.08.2019 godz. 15.00 (LO i T) godz.16.00 (Br. I stopnia)

Zebrania z rodzicami uczniów

26.09.2019 godz. 15.00 (szkoła branżowa)
26.09. 2019 godz. 16.00 (LO, T)

Zebrania z rodzicami uczniów

18.11.2019 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

17.12.2019 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III

21.01.2020 godz. 16.00

Zebrania z rodzicami uczniów

18.03.2020 godz. 16.00

Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych (w formie pisemnej)

10.06.2020