DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ABSOLWENCI GIMNAZJUM

 • Wniosek o przyjęcie.
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • W przypadku szkoły branżowej I stopnia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 2 fotografie

 

Wniosek o przyjęcie do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego

Wniosek o przyjęcie do 4-letniego Technikum

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Wniosek o przyjęcie.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 • W przypadku szkoły branżowej I stopnia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 2 fotografie

 

Wniosek o przyjęcie do 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego

Wniosek o przyjęcie do 5-letniego Technikum

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.