DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zajęcia sportowe - tenis ziemny

mgr Tadeusz Bartak-Lisikiewicz

Zajęcia wyrównawcze - język angielski dla uczniów z dysleksją w oparciu o autorski program nauczania

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego "Chmura eduklacyjna"

mgr Agnieszka Bartoszek

Przygotowanie uczniów do konkursów z wykorzystaniem środków i narzędzi TIK 

Konsultacje bibliograficzne

mgr Agnieszka Głowicka-Polkowska

Koło miłosników języka polskiego

Zajęcia rozwijające dla uczniów z dysleksją

Zajęcia artystyczne

Konkursy - konsultacje

mgr Anna Gruszka

Kółko z geografii dla maturzystów

mgr Małgorzata Gubernat

Zajęcia przygotowujące do matury podstawowej z matematyki

mgr Ewa Janik

Zajęcia z matematyki dla maturzystów

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Dorota Kłosowska

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla maturzystów

mgr Iwona Nowak

Praca z uczniem zdolnym i wymagającym pomocy z przedmiotów ekonomicznych

mgr Marzena Piwowarska

Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego

Zajęcia rozwijające dla uczestników olimpiad i konkursów

mgr Małgorzata Słaby

Zajęcia sportowe dla dziewcząt - siłownia

mgr Dorota Sprynca

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla maturzystów

mgr Anna Szańca-Trzeciak

Zajęcia "Przedsiebiorca w gospodarce rynkowej"

mgr Artur Wcisło

Zajęcia dla maturzystów z historii i wos-u

mgr Beata Zapór

Ćwiczenia wzmacniające w siłowni szkolnej

mgr Andrzej Żurek

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Copyright © 2018 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.