DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zajęcia sportowe - tenis ziemny

mgr Tadeusz Bartak-Lisikiewicz

Zajęcia wyrównawcze - język angielski

mgr Agnieszka Bartoszek

Zajęcia wyrównawcze - język angielski

mgr Jerzy Bojan

Koło biblijne - przygotowanie do olimpiady biblijnej

ks. mgr Krzysztof Cebula

Obsługa kasy fiskalnej i programów magazynowo - sprzedażowych

mgr Małgorzata Chudeusz

Konsultacje dla uczniów z biologii

mgr Danuta Duśko

Klub młodego hotelarza

mgr Teresa Gawlik

Zajęcia rozwijające z informatyki

Konsultacje dla uczestników konkursów i olimpiad

mgr Agnieszka Głowicka-Polkowska

Zajęcia wyrównawcze - język polski

mgr Anna Gruszka

Kółko z geografii dla maturzystów

mgr Małgorzata Gubernat

Zajęcia rozwijające z matematyki

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

mgr Ewa Janik

Zajęcia z matematyki dla maturzystów

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Dorota Kłosowska

Zajęcia doskonalące z informatyki

mgr Rafał Kołton

Kółko chemiczne dla maturzystów

mgr Anna Kozerska-Stanek

Kółko z języka polskiego dla maturzystów

mgr Danuta Michalik

Kółko z wos-u dla maturzystów

mgr Janina Nikiel

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla maturzystów

mgr Iwona Nowak

Zajęcia wyrównawcze/Praca z uczniem zdolnym

mgr Marzena Piwowarska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

mgr Jadwiga Rojek

Zajęcia dla maturzystów z języka polskiego

Zajęcia rozwijające dla uczestników olimpiad i konkursów

mgr Małgorzata Słaby

Zajęcia sportowe dla dziewcząt - siłownia

mgr Dorota Sprynca

Przygotowanie do konkursu biblijnego

ks. mgr Adrian Stępień

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla maturzystów

mgr Anna Szańca-Trzeciak

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

mgr Artur Wcisło

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii

mgr Ewa Wośko

Zajęcia dla maturzystów z historii i wos-u

mgr Beata Zapór

Ćwiczenia wzmacniające w siłowni szkolnej

mgr Andrzej Żurek

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Copyright © 2017 Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach Rights Reserved.