DO GÓRY (UP)

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich Gimnazjów na Dzień Otwarty Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach w dniu 23 maja 2018r. o godz. 9.00

 

dzien otwarty

Program Dnia Otwartego

 

 • 9.00 - powitanie Gimnazjalistów przez Dyrektora Szkoły mgr Dorotę Król (plac przed szkołą lub dolny korytarz) - przydzielenie opiekunów dla poszczególnych gimnazjów
 • 9.05 - 9.25 - plac przed szkołą: wręczenie awansów na wyższe stopnie uczniom klas mundurowych, pokaz musztry, pokaz działań bojowych, defilada - klasy I B, II B służb mundurowych (mjr A.Kania)

 

Parter

 • Prezentacja Szkoły Branżowej I stopnia- pokazy fryzjerskie, wizażu, stylizacji (korytarz)
 • Prezentacja Technikum Hotelarskiego - pokazy hotelarskie uczniowie II i III TH (mgr T. Gawlik – s.5)
 • English is easy! – quizy językowe z wykorzystaniem multimediów (mgr A. Sobesto – s.1 Aula Absolwenta)
 • English is difficult – konwersacje w języku angielskim dla zaawansowanych (mgr J. Bojan – s.1 Aula Absolwenta)
 • Lekcja otwarta „Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej" (mgr A. Wcisło – s.2)
 • Pokazy pierwszej pomocy z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego z udziałem uczniów klasy medycznej (mgr A. Wcisło – s.2)
 • Gry i zabawy matematyczne (mgr E. Janik, mgr J. Rojek – s.3)

 

I piętro

 • Prezentacja Liceum Ogólnokształcącego (korytarz)
 • Konkurs ekonomiczny (mgr M . Piwowarska – s.11)
 • Gry i zabawy językowe. Konkurs języka niemieckiego (mgr I. Nowak, mgr A. Szańca-Trzeciak – s.14)
 • Mini konkurs literacki i zabawy językowe (mgr M. Słaby, mgr A. Gruszka – s. 16)
 • „Poznaj świat" – prezentacja multimedialna, gry geograficzne dla gimnazjalistów (mgr M. Gubernat – s.17)

 

II piętro

 • Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik spedycji, technik obsługi ruchu turystycznego, technik reklamy (korytarz)
 • Spotkanie z doradcą zawodowym (mgr M. Chudeusz – s.25)
 • Doświadczenia z chemii, biologii i fizyki (mgr A. Kozerska - Stanek, mgr D. Duśko – s.21, 22)
 • Informatyka - krótki kurs tworzenia animacji (mgr R. Kołton – s. 23/24)
 • Metody aktywizujące w nauczaniu historii - BINGO (mgr B. Zapiór – s.27)

 

 • 10.30 - Spotkanie wszystkich gimnazjalistów (boisko szkolne lub sala gimnastyczna)
 • Indywidualne i grupowe konkursy sportowo – wojskowe: konkurs pchnięcia kulą, tor sprawnościowy, konkurs strzałów wolnych, turniej wyciskania sztangi (mgr A. Żurek, mgr T. Bartak-Lisikiewicz, mgr D. Sprynca)
 • Zajęcia na siłowni (mgr D. Sprynca)
 • Trenażer strzelecki ( strzelnica laserowa), sposoby łączności wojskowej oraz środki ochrony osobistej (przedstawiciele Wojska Polskiego z 5 Pułku Dowodzenia im. Gen. Broni Stanisława Hallera)

 

 • Spotkanie z nauczycielami gimnazjów – wymiana doświadczeń pedagogicznych (pokój nauczycielski)
 • Podczas trwania Dnia Otwartego - GRILL

 

 

Ubiegając się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy złożyć wniosek wg wzoru (do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły).


Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

 1.  poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum( oryginał w przypadku szkoły I wyboru);
 2.  poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego ( oryginał w przypadku szkoły I wyboru)
 3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych;
 4.  umowę o zajęcia praktyczne w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia;
 5. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 6. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty;
 7.  2 fotografie.

Wzory wniosków:

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

Wniosek o przyjęcie do Technikum

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia